Stomatološka oridinacija DENT-VAF

Svetozara Markovića 56

Beograd

 

Individualizirana prevencija

Dent-vaf je za nase pacijente osmislio nacin za brigu o zdravlju zuba,potpornog aparata i usta uopste- preventivni program.


Naime preventivni programi nisu novina u svetu,a mi smo za za nase pacijente i nase podneblje uoblicili takav program. Doktori zaposleni u nasoj ordinaciji imaju dugogodisnje iskustvo sa preventivnim programima, a saradjivali su i radili sa svetskom zdravstvenom organizacijom na tom polju.


Na sadašnjem nivou stomatološke nauke i prakse, zdravstveno i ekonomski nije opravdano da svako dete dobijaja isti nivo preventivnih mera. Danas je moguće, posle analize kombinacije naslednih, zdravstvenih (bioloških) i socijalnih faktora, dosta precizno proceniti verovatnoću da li se kod nekog deteta(pa i odrasle osobe) razvija i napreduje kariozni proces. Ta verovatnoća se označava kao STEPEN RIZIKA, i na osnovu njega je moguće selektivno vršiti izbor zaštitnih mera i sredstava. Takav pristup se naziva INDIVIDUALIZIRANA PREVENCIJA i preovlađuje u organizovanju borbe protiv karijesa.


Ovde ćemo pričati samo o mogućnostima da roditelji pojedinačno obezbede najefikasniju prevenciju po meri svoga deteta. Nažalost, u našoj sredini ne postoje ovakvi pomaci na širem planu; još uvek se ili pružaju pojedine preventivne usluge svoj deci(npr premazivanje zuba fluorom, prepisivanje tabletica i dr.), ili se, što je češće, preventivnoj zaštiti se poklanja vrlo malo pažnja. U oba slučaja rezultati su pogoršano zdravlje. Deklerativno, deca imaju besplatne usluge, ali se sve uglavnom svodi na lečenje posledica karijesa. Organizovana prevencija na osnovu rizika značajno smanjuje utrošena sredstva i poboljšava zdravlje na nivou zajednice, ali isto tako I kod svakog pojedinca.


Procenu rizika vrši stomatolog. Nizak rizik ne znači samo odsustvo rupica na zubima (stomatolozi to zovu kavitetom), ili plombi kao tragova njihovog ranijeg postojanja. Videli smo da je to samo završni stadijum karioznog procesa koji traje duži period. Plombrianje sprečava širenje razaranja na druge delove zuba i širenje infekcije na kost i po organizmu, ali ne zasutavlja karijes..


Faktori rizika mogu da upute, i pre bilo kakvih vidljivih znakova, u kojoj meri je slabljenje gleđi aktivno, i šta je sve potrebno da se ono zaustavi. Pojava belih mrlja, a pogotovu rupica na zubima znak su postojanja bolesti, i tada se već govori o primeni mera lečenja. Ali i savremeno lečenje karijesa nije samo plombiranje i remineralizacija belih mrlja već i dugotrajni proces uspostavljanja ravnoteže na površini zuba. Takva osoba se tretira kao visokorizična, prema čemu prima i dodatne zaštitne mere. Uglavnom se to ne radi u siroj praksi i sve se završav na plombama, preporuci da se peru zubi i kontroli tek kada bude problema.Tu se mi razlikujemo od drugih ordinacija.


Mi posedujemo sredstva i potrebno znanje za individualiziranu prevenciju . Tu je i iskustvo sa preko 2000 pacijenata koji su prošli kroz ovakve programe, a nekih od njih sada dovode i svoju decu. Posetom našoj ordin acije mozemo vam detaljnije objasniti kako, čime i zašto predlažemo ovakvu vrstu zdravstvene zaštite. Moramo naglasiti da mnoga ispitivanja merenja i uopste intervencije koja preduzimamo i koja se ponavljaju više puta u toku godišnjeg programa itekako unapređuju zdravlju pacijenata.Dokazano je naime da sprovodjenje ovih programa smanjuje zastupljenost karijesa u starijoj dobi. Deca iz preventivnih programa u svetu imaju bolje zdravlje usta od druge dece a pokazalo se i da je opšte zdravlje te dece na višem nivou. Naravno da će se sa ulaganjem u individualnu preventivnu zaštitu pored ostvarivanja zdravlja i produživanja veka prirodnih zuba, značajno smanjuju i troškovi za stomatološku negu.