Stomatološka oridinacija DENT-VAF

Svetozara Markovića 56

Beograd

 

Da li se može predvideti zubni kvar kod beba?

Ne dobija svaka beba u podjednakoj meri rani karijes i pored prisustva kariogenih bakterija, čestog unošenja uglhenih hidrata i slabe higijene. Brojni faktori čine osetljivost većom ili manjom, a time i vreme pojave kao i brzinu razaranja zuba.

Posedovanje faktora koji omogućavaju razvoj karijesa označava se kao KARIJES RIZIK . Danas je moguće da se sa velikom verovatnoćom, na osnovu faktora rizika, da se predvidi razvoj oboljenja i pre njegove pojave(defekata). Savremena dečja stomatologija preporučuje izdvajanje rizične dece u najranijem periodu(po mogućnosti odmah po nicanju zuba) i pružanje dodatne zaštite.

Pogledati detaljnije u ranijim objavama:

Koje su bebe rizične za razvoj karijesa:

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=451696981550279&set=a.151976378189009.40453.151925488194098&type=1&theater

Karijes rizik

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=501718196548157&set=pb.151925488194098.-2207520000.1374748549.&type=3&theater