Stomatološka oridinacija DENT-VAF

Svetozara Markovića 56

Beograd

 

Kako sprečiti povrede zuba

Uzroci povreda zuba su iznenadne pojedinačne nesrećne situacije koje je teško predvideti poput saobraćajnih nesreća, padova, udaraca, ali je moguće delovati da do njih dolazi u manjiem obimu. To su opšte preventivne mere zaštite u saobraćaju, izradnje sigurnijih igralište i terena, sprečavanje nasilja, veća pažnja oko male dece kada počinju da hodaju, izbegavanje opasnih igračaka, pravilna obuka u sportu.

Individualno je moguće preduprediti neke rizična stanja i situacije sa posebnim zaštitnim merama. Zubi koji su lečeni su krti i lako se lome i uvek ih treba zaštititi krunicama. Povredama su posebno skloni istureni zubi(stručno se naziva protruzija sekutića)(sl.1). Neophodno je što ranije izvršiti ispravljanje ove ortodontske nepravilsoni, a dok se to ne postigne u vreme igre i sportskih aktivnosti koristiti specijalne štitnike.(sl.2). Zaštitne mere predela lica, glave i zuba je obavezno preduzimati kod pojedinih sportova i igara(vožnja biciklom, borilački sportovi, roleri, ragbi i sl.)-(sl.3). 

Štitnici za zube su veoma korisna preventivna sredstva kod svih rizičnih slučajeva i aktivnosti. Lako se nose, nisu skupi i uvek je bolje kada se INDIVIDUALNO IZRAĐUJU u odnosu na konfekcijski napravljene. (Sl.4). Štitnici deluju višestruko jer pored direktne amortizacije udarca dovode do razmicanja zuba i sprečavaju njihov međusobni kontakt pri povredi. Pored zuba štitinici razmiču i glavu viličnog zgloba i amortizuju njen kontakt sa čašicom koji prilikom udaraca u predeo brade može da dovede i do povreda vilične kosti(Sl.5).

Kontaktirajte vašeg stomatologa da utvrdi rizik od moguće povrede zuba i izradi odgovarajuceg.