Stomatološka oridinacija DENT-VAF

Svetozara Markovića 56

Beograd

 

Koji su prvi znaci zubnog kvara kod beba?

Prvi znaci ranog karijesa su pojava belih mrlja, najčešće u vratu zuba i posledica su topljenja(demineralizacije) zubne gleđi. U demineralizovanu gleđ mogu da se ughrađuju pigmenti iz hrane i pljuvačke pa da one postaju žućkaste i braonkaste.

Ako se ODMAH REGUJE u ovom stadijumu moguće je potpuno opraviti zub. Zbog toga je važno da roditelji svakodnevno prate izgled zuba kod svoga deteta i kod prvih promena da HTINO odvedu dete kod dečjeg stomatologa.

Ako stomatolog odbija da preduzme mere lečenja belih mrlja to se ne sme prihavtiti već tražiti ili da to oni urade ili upute na mesto gde je to moguće.

Ako odmah po nicanju zuba na njima postoje mrlje i defekti, oni govore o slabijem kvalitetu gleđi i tu je potrebna pojačana dodatna zaštita kako bi se sprečio razvoj karijesa.

Pogledati ranije objave:

Redovno pratite izgled zuba kod vaše bebe.

Bele mrlje na zubima.

Šta raditi sa belim mrljama na mlečnim zubima?