Stomatološka oridinacija DENT-VAF

Svetozara Markovića 56

Beograd

 

Predmlečni zubi

Ukoliko se zubi pojave pre bebinog 4. meseca smatra se da je malo preuranjeno, ali opet ne predstavlja razlog za zabrinutost. 

U svakom slučaju je neophodno da stomatolog pogleda dete, jer se nekada radi o mineralizovanim tvorevinama koje samo liče na zube- tzv. predmlečni zubi. One se stručno nazivaju NEONATALNI ZUBI i mogu da se pojave i u prvim nedeljama po rođenju bebe. 

Beba moze da se i rodi sa mineralizovanim tvorevinama kada se nazivaju NATALNI ZUBI.(slika). Pojava je retka i javlja se 1 slučaj na oko 2000 porođaja. 

Njihovo prerano nicanje ili pojava može da predstavlja smetnju kod dojenja jer povređuju bradavicu, a ukoliko su vrlo labavi (jer nemaju korena), potrebno ih je ukloniti da ne bi eventualno došlo do ispadanja i udisanja.

Ponekada neonatalni zubi sadrže i sasvim zrele strukture zubnih tkiva kada takav zub ima šansu da ostane u vilici kao i pravi mlečni zub(uglavnom nisu rasklaćeni). 

Neophodno je da dečji stomatolog što pre pogleda tvorevine i proceni neophodnost njihovog.